Nuvarande besökare: 4 st.
(exklusive passdeltagare)
Just nu har varje person 70 m²
egen yta att röra sig på.


Logga in
Booty
Cirkel
Core
Instruktion i grupp
kost och tränings seminarium
Seniorträning cirkel
Spinning 40 min
Spinning 45 min
Spinning 55 Min
 
Annie Axell
Annika stjärne Westlund
Helena Grönfelt
Marko Ilic
Per Marklund
 
 MÅNDAG
 FLEX TYRESÖ  MÅNDAG
 22
 APRIL
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör:
Lokal:
Tidpunkt:
Har du problem installera appen? Klicka här