Nuvarande besökare: 20 st.
(exklusive passdeltagare)
Just nu har varje person 14 m²
egen yta att röra sig på.


Logga in
Booty
Cirkel
Core
Spinning 40 min
Spinning 45 min
Spinning 55 Min
 
Annie Axell
Emma Johnsson
Helena Grönfelt
Linda Koski
Maria Nelander
 
 ONSDAG
 FLEX TYRESÖ  ONSDAG
 27
 SEPTEMBER
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör:
Lokal:
Tidpunkt:
Har du problem installera appen? Klicka här