BOX736
Startdatum
Betalsätt
Sortera efter:
ALL ACCESS
Bas
Dagskort/1 pass
Senior
Sommarkort
ALL ACCESS 12 månader
599kr
ALL ACCESS 6 månader
629kr
Bas 12 månader
449kr
Bas 6 månader
489kr
Senior 12 månader
399kr
Senior 6 månader
429kr
1 pass
170kr
ALL ACCESS Halvår
3900kr
ALL ACCESS Månad
1200kr
ALL ACCESS Årskort
7500kr
Bas Halvår
3350kr
Bas Månad
800kr
Bas Årskort
5750kr
Dagskort
120kr
Klippkort 10-pass
1400kr
Senior Halvår
2800kr
Senior Kvartal
2300kr
Senior Årskort
5000kr
Sommarkort individuell
999kr
Sommarkort Pass&Individuell
1899kr
BOX736 AB
Fredsgatan 27
736 32 Kungsör
559341-4096
info@box736.com
0736000177


Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Träningsanläggningen. Träningsanläggningen ansvarar för att personuppgifter inklusive foto behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Träningsanläggningen behandlar personuppgifter för administration kring ditt avtal, kundvårdande aktiviteter och erbjudanden samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Genom signering av detta avtal samtycker kunden till detta. När ett aktivt avtal finns mellan BOX736 och en person tilhandahåller BOX736 personuppgifter på ett säkert sätt och då ett aktivt avtal ej finns så har personen rätt att få all info raderad.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.