Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Johan Smith
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 TORSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  TORSDAG
 29
 SEPTEMBER
 >
DAG
 
AKTIVITET
 
PLATS
 
INSTRUKTÖR