Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Elisabeth de Verdier
Johan Smith
Kristoffer Sjöberg
Magnus Hjerpe
 
 ACTIVAGE SÖDERMALM
 SÖNDAG
 ACTIVAGE SÖDERMALM  SÖNDAG
 11
 SEPTEMBER
 >
DAG
 
AKTIVITET
 
PLATS
 
INSTRUKTÖR
 
Inga pass att visa