Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Ida Bolin
Linda Häll
Magnus Hjerpe
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 SÖNDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  SÖNDAG
 14
 AUGUSTI
 >
DAG
 
AKTIVITET
 
PLATS
 
INSTRUKTÖR
 
Inga pass att visa