Nuvarande besökare: st.
(exklusive passdeltagare)

Logga in
Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Promenadgrupp (BOKAS I NYA APPEN)
Utecafépromenad (BOKAS I NYA APPEN)
Vattenmassage
 
Kicki Rydén
 
 FREDAG
 ACTIVAGE ÖSTERMALM  FREDAG
 18
 DECEMBER
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör: