Startdatum
Månadskort
Faktura
Pris: 499 Kr.
Månadskort
Återkommande kortbetalning
Pris: 499 Kr.
Terminskort
Autogiro
Pris: 429 Kr.
Årskort
Autogiro
Pris: 349 Kr.
Terminskort
Faktura
Pris: 1 700 Kr.
Årskort
Faktura
Pris: 4 100 Kr.
Terminskort
Kortbetalning
Pris: 1 700 Kr.
Månadskort
Kortbetalning
Pris: 499 Kr.
Årskort
Kortbetalning
Pris: 4 100 Kr.
Årskort
Återkommande kortbetalning
Pris: 349 Kr.
Terminskort
Återkommande kortbetalning
Pris: 429 Kr.
Klippkort
Autogiro
Pris: 25 Kr.
Klippkort
Återkommande kortbetalning
Pris: 25 Kr.
Månadskort
Autogiro
Pris: 499 Kr.