Sortera efter:
Anläggning

FSA thailand 6 mars (invite only)
26500kr

Mattias PT 34
27200kr

PT 10 Susan VIP
8000kr

PT 25 Family
17500kr

PT Duo 1 pass
1500kr

PT duo 10 pass
14000kr

Pt duo 20 pass
20000kr

PT grupp VIP 10 pass
12000kr

PT paket 20 Mattias
22000kr

PT paket 30 Mattias
31500kr

Pt paket 40 Mattias
40000kr

PT paket 50 Family
35000kr

Pt paket 50 Mattias
47500kr

PT paket Mattias 10
11500kr

PT paket Mattias 5 pass
5750kr

PT Singel 1 pass
1000kr

PT singel 10 pass
9000kr

PT singel 20 pass
15000kr

PT VIP 10 pass
7000kr

PT VIP 20 pass
12000kr

Pt VIP 50
30000kr

PT x 1 Mattias
1150kr

Thailand FEB 2025
24500kr

Thailand MARS 2025
24500kr
Fsa workouts AB
Västmannagatan 52
113 25 Stockholm
559329-3672
info@fsaworkouts.se
0704-005561
Mastercard   Visa
Köpvillkor


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.