Startdatum
Betalsätt
 
Autogiro 12 mån Gym & Gruppträning
469kr
Autogiro 12 månader enbart gym
369kr
Autogiro 12 månader Student
269kr
Autogiro 12 månader Senior
419kr
Autogiro 6 månader Student
269kr
Autogiro obundet
569kr
1 månad gäst
690kr
1 vecka Gäst
350kr
10 Kort
1390kr
2 månader gäst
1290kr
2 veckor gäst
490kr
3 mån Gäst
1690kr
3 veckor gäst
590kr
Engångsträning 13-20år
135kr
Engångsträning ordinarie
180kr
Kontant 12 mån enbart Gym
4428kr
Kontant 12 mån gym & gruppträning
5628kr
Kontant 12 månader Senior
4788kr
Båstad Träning AB
Hallandsvägen 21
269 36 Båstad
559269-2965
Info@hstudion.se
0736146410
Mastercard   Visa
Köpvillkor


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.