Sortera efter:
Anläggning

Engångsträning
200Kr

Individuell programmering icke medlem
2300Kr

Individuell programmering medlem
1500Kr

Intromånad - 4ggr Personlig träning
1500Kr

Klippkort 10 ggr
2000Kr

Kostkonsultation 1 tillfälle
800Kr

Kostplan 1 månad
2300Kr

Kostplan månad 2 och framåt
1700Kr

Modern Methods of Flexibility Training
995Kr

Multi-stolpen
9950Kr

Personlig träning DUO 1ggr
1150Kr

Personlig träning DUO 1ggr 30min
700Kr

Personlig träning 12ggr
8950Kr

Personlig träning 12ggr 30min
5595Kr

Personlig träning 18ggr
12795Kr

Personlig träning 18ggr 30min
7995Kr

Personlig träning 1ggr
850Kr

Personlig träning 30ggr
20150Kr

Personlig träning 30ggr 30min
12595Kr

Personlig träning 3ggr
2450Kr

Personlig träning 3ggr 30min
1550Kr

Personlig träning 50ggr
30950Kr

Personlig träning 50ggr 30min
19300Kr

Personlig träning 6ggr
4695Kr

Personlig träning 6ggr 30min
2950Kr

Personlig träning DUO 12ggr
12550Kr

Personlig Träning DUO 12ggr 30min
7395Kr

Personlig träning DUO 18ggr
18195Kr

Personlig träning DUO 18ggr 30min
10695Kr

Personlig träning DUO 30ggr
29150Kr

Personlig träning DUO 30ggr 30min
17095Kr

Personlig träning DUO 3ggr
3350Kr

Personlig träning DUO 3ggr 30min
2000Kr

Personlig träning DUO 50ggr
45950Kr

Personlig träning DUO 50ggr 30min
21800Kr

Personlig träning DUO 6ggr
6495Kr

Personlig träning DUO 6ggr 30min
3850Kr

Programmering tillägg till PT
500Kr

T-shirt
150Kr

Template
1000Kr

Template CrossFit Gymnastics Advanced Skills - Muscle Up Edition
300Kr

Template CrossFit Gymnastics Basic Skill 1.0
300Kr

Tundra
750Kr
Fit4Life
Surbrunnsgatan 19
113 48 Stockholm
556981-1036
086600444
Mastercard   Visa


Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. I samband med att du blir medlem godkänner du att Fit4Life lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Fit4Life kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för utskick, marknadsföring och nyhetsbrev.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.