Sortera efter:
Anläggning

28 day nutrition challenge
949kr

Engångsträning
250kr

Individuell programmering icke medlem
2300kr

Individuell programmering medlem
1500kr

Intromånad - 3ggr Personlig träning
1500kr

Klippkort 10 ggr
2200kr

Kostkonsultation 1 tillfälle
900kr

Kostplan 4 månader med daglig kommunikation och uppföljning
8000kr

Kostplan 4 månader uppföljning veckovis
5200kr

kostplan 2 månader med daglig kommunikation och uppföljning
4200kr

Kostplan 2 månader uppföljning veckovis
2800kr

Kostplan 6 månader med daglig kommunikation och uppföljning
11500kr

Kostplan 6 månader uppföljning veckovis
7500kr

Personlig träning DUO 1ggr
1250kr

Personlig träning 18ggr
14300kr

Personlig träning 1ggr
950kr

Personlig träning 1ggr 30min
650kr

Personlig träning 30ggr
22500kr

Personlig träning 3ggr
2750kr

Personlig träning 3ggr 30min
1750kr

Personlig träning 50ggr
34650kr

Personlig träning 50ggr 30min
21650kr

Personlig träning 6ggr
5260kr

Personlig träning 6ggr 30min
3300kr

Personlig träning DUO 12ggr
13590kr

Personlig träning DUO 18ggr
19700kr

Personlig träning DUO 30ggr
31500kr

Personlig träning DUO 3ggr
3650kr

Personlig träning DUO 50ggr
49650kr

Personlig träning DUO 6ggr
7050kr

Programmering tillägg till PT
500kr

Template CrossFit Gymnastics Advanced Skills - Muscle Up Edition
300kr

Template CrossFit Gymnastics Basic Skill 1.0
300kr
Fit4Life
Surbrunnsgatan 19
113 48 Stockholm
556981-1036
info@f4lcrossfit.com
086600444
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning. I samband med att du blir medlem godkänner du att Fit4Life lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Fit4Life kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att använda dina e-post för utskick, marknadsföring och nyhetsbrev.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.