Välj anläggning
Välj anläggning för att gå vidare
Boxen Kiruna
EnerQi
Sortera efter:
Anläggning

10 FOODBOX
630kr

Engångsträning 1-time pass
150kr

Ny inpasseringstagg
100kr

Startavgift
199kr

Upplåsning av passbokning
100kr

Boxen kids 1 ggr vecka
1799kr

Boxen kids 2 ggr vecka
2599kr

Drop in
160kr

Inbody mätning
299kr

Personlig träning
550kr
Kiruna Träningskonsult AB
Lombiavägen 2
981 36 Kiruna
556868-1265
boxenkiruna@gmail.com
073-8417504
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Vi på Boxen Kiruna värnar om din integritet, här kommer information om GDPR
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.