Startdatum
Betalsätt
Sortera efter:
Erbjudande
Vårerbjudande
359kr
Sommarkort 1 månad
489kr
Sommarkort 2 månader
939kr
Vårerbjudande kontant
4308kr
Parati AB
Ljungbergsgatan 1
568 30 Skillingaryd
559220-8564
gymmet@parati.se
0733-995633
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Gym ParaTi värnar om din personliga integritet.

Vår dataskyddspolicy täcker data som samlas in både online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Vill du se, ändra, radera, avidentifiera eller har invändningar mot hur lagrade uppgifter används, vänligen kontakta Britt-Louise Blansch på bitte@parati.se.

Vad lagras?
När du blir kund hos oss registreras de data som krävs för att kunna fullgöra avtal (Dataskyddsförordningen kapitel 2, artikel 6.1b): namn, e-postadress, telefonnummer, fakturainformation.

Kameraövervakning av ingång och anläggning kan komma att ske. Syftet är att förebygga och utreda
eventuella brott, samt skapa en trygg och säker miljö för medlemmar och instruktörer. Endast
behörig personal kommer att ha tillgång till filmat material. Ingen ljudupptagning sker och filmning
förekommer inte i omklädningsrum, duschar eller toaletter. (Kamerabevakningslagen (2018:1200)


Vi kan även komma att samla in data gällande detaljer gällande produkter du har köpt eller visat intresse för att köpa, tidigare köp, betalningshistorik och liknande.


Syftet med att lagra uppgifterna är att underlätta köpprocessen, t ex fakturaunderlag och historik över tidigare köp. Dessutom sparas data i bokföringssyfte.

Vi skickar denna information så att du som kund ska veta vad ditt samtycke till GDPR innebär.

 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.