Startdatum
Anläggning
Betalsätt
Gymträning Funäsdalen student/senior
239Kr
Gymträning Funäsdalen ungdom 13-15 år
169Kr
Gymträning Funäsdalen Vuxen
335Kr
Gymträning 5 Månader
2600Kr
Gymträning Engångstränining Funäsdalen
165Kr
Gymträning Funäsdalen 1 månad
550Kr
Gymträning Funäsdalen 1 vecka
450Kr
Gymträning Funäsdalen 6 mån student/senior
1800Kr
Gymträning Funäsdalen 6 månader
2800Kr
Gymträning Funäsdalen årskort
4000Kr
Gymträning Funäsdalen årskort student/senior
2900Kr
Gymträning Ungdom 13-15 år årskort
1800Kr


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.