Startdatum
Anläggning
Betalsätt
Alla medlemskap
Autogiro
Kontant
Barn upp till 13 år
149Kr
Gymträning Autogiro Ungdom 13-15år
189Kr
Gymträning Autogiro Vuxen
339Kr
Gymträning Senior +65 månader
259Kr
Gymträning student från 16 år
259Kr
Gymträning 1 gång
150Kr
Gymträning 1 månad
500Kr
Gymträning 1 vecka
350Kr
Gymträning Senior +65 6 mån
2100Kr
Gymträning Student från 16 år 6 mån
2100Kr
Gymträning Vuxen 6 mån
2900Kr
Gymträning årskort Senior +65
3200Kr
Gymträning årskort Student från 16år
3200Kr
Gymträning Årskort Vuxen
4150Kr
JJ gym i Östersund AB
Verkstadsvägen 6
836 31 Lit
556918-8922
johan@gymarea59.se
Mastercard   Visa


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.