Startdatum
Betalsätt
Alla medlemskap
Autogiro
Kontant
Faktura
Gymkort Sommar Juli - Augusti
879kr
Orkanen Gym AB
Vänskapsvägen 33
11265 Stockholm
559214-8653
info@orkanen.com
0706073489
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Hej
I enlighet med den nya lagstiftningen enl GDPR som trädde i kraft maj 2018 så vill vi informera om att Orkanen Gym AB (5592148653) följer de lagar och krav som gäller för att lagerhålla kundregister.

Vi försäkrar er att vi inte lämnar ut några personuppgifter till tredje part från kundregistret. När ni avslutar Ert medlemskap kommer således Era uppgifter att tas bort från våra register.

Nyhetsbrev/kampanjer kan komma att skickas ut i mellan åt till medlemmar. Vill ni inte ha några nyhetsbrev eller dylikt så meddela oss via info@orkanen.com märk mailet med "BORTTAG NYHETSBREV"

Har ni frågor gällande GDPR och vår hantering i detta var vänlig kontakta oss på info@orkanen.com märk mailet med "GDPR"

Med vänlig hälsning
Orkanen Gym
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.