Stockholm Kickboxning
Gästrikegatan 5
113 62 Stockholm
802430-4969
info@kickboxning.se
08-330202
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Hejsan
Här kommer ännu ett mejl om fyrbokstavsförkortningen GDPR.
Misstänker att de flesta vid detta lag vet vad det handlar om men för den som lyckats undvika mejlbombning och anstormning från olika håll så kommer här en kort summering och vad det innebär för oss & er.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU förordning som träder ikraft per den 25/5 2018.
Detta nya regelverk ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL) och kompletteras med en dataskyddslag.

Syftet med förordningen är att stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner och det innebär i korthet att du som t ex medlem eller kund from nu har större möjlighet att bla få tillgång till lagrad information om dig samt rättighet att ta bort information från register som du en gång registrerat dig i.

Som medlem hos oss behöver du inte göra någonting förrän den dag du önskar utträda som medlem ur vår förening.
Eftersom du själv ansökt om medlemskap och registrerat dig i vårt medlemsregister så kommer vi spara information om dig så länge du är medlem hos oss ifall du inte aktivt väljer att avsluta ditt medlemskap.

Det är först den dag du vill avsluta medlemskapet du kommer få frågan om vi får behålla dig i vårt register eller om du vill bli borttagen/glömd. Svarar du nej så kommer vi då radera det som finns lagrat om dig som medlem.
Vi värnar om din integritet och trygghet och lagrar våra uppgifter i ett affärssystem som driftas av ett företag som heter Gym Control (se nedan).

Du kan närsomhelst i samband eller efter avslutat medlemskap kontakta oss för avregistrering genom att skicka ett mail till: avregistrering@kickboxning.se och du kan också när du vill ge ditt samtycke till lagring av uppgifter om dig (se länk nedan) men detta är ej obligatoriskt för fortsatt medlemskap.

Ha en fortsatt fin dag.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.