Startdatum
Betalsätt
Sortera efter:
Saga Maxi abonnemang
2850kr
Saga Maxi år
34000kr
Saga Premium år
5900kr
Saga Premium abonnemang
500kr
Saga Premium abonnemang obundet
700kr
Saga Premium 1 mån
700kr
Saga Dag år
4600kr
Saga Dag abonnemang
400kr
Saga Dag abonnemang obundet
600kr
Saga Dag 1 mån
600kr
Saga Senior år
3200kr
Saga Senior abonnemang
290kr
Saga Senior abonnemang obundet
400kr
Saga Senior 1 mån
400kr
Saga Ungdom år
2000kr
Saga Ungdom abonnemang
190kr
Saga Ungdom abonnemang obundet
250kr
Saga Ungdom 1 mån
250kr
Klippkort 10 tillfällen
1600kr
Dagsbiljett
200kr
Klippkort 10 tillfällen Mamma
999kr
Saga sommarkort 1 månad
650kr
Saga sommarkort 2 månader
1200kr
Saga sommarkort 3 månader
1650kr
SAGA AB
Mariatorget 5
118 48 Stockholm
556645-3758
receptionen@saga-motion.se
08-462 33 80
Mastercard   Visa
Köpvillkor


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.