Startdatum
Betalsätt
Saga Dag abonnemang
390Kr
Saga Dag abonnemang obundet
550Kr
Saga Maxi abonnemang
2800Kr
Saga Premium abonnemang
490Kr
Saga Premium abonnemang obundet
650Kr
Saga Premium+ abonnemang
1060Kr
Saga Senior abonnemang
280Kr
Saga Senior abonnemang obundet
400Kr
Saga Ungdom abonnemang
190Kr
Saga Ungdom abonnemang obundet
250Kr
Dagsbiljett
200Kr
Klippkort 10 tillfällen
1500Kr
Klippkort 30 tillfällen
4500Kr
Saga Dag år
4500Kr
Saga Maxi år
33000Kr
Saga Premium år
5700Kr
Saga Premium+ år
12500Kr
Saga Senior år
3100Kr
Saga Ungdom år
2000Kr


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.