Sortera efter:
Alla artiklar
Personlig träning
Övrigt

Anmälning träningsresa
3000Kr

Avbeställningsskydd träningsresa
329Kr

Enkelrumstillägg träningsresa
3500Kr

Helpension träningsresa
1205Kr

Medlemsavgift
200Kr

Personlig träning 1 tillfälle
850Kr

Personlig träning 1 tillfälle maj
690Kr

Personlig träning 1 tillfälle Mamma
700Kr

Personlig träning 10 tillfällen
7300Kr

Personlig träning 10 tillfällen Mamma
6400Kr

Personlig träning 20 tillfällen
14200Kr

Personlig träning 3 tillfällen
2250Kr

Personlig träning 3 tillfällen Mamma
1950Kr

Personlig träning 30 tillfällen
21000Kr

Personlig träning för två 1 tillfälle
1200Kr

Personlig träning för två 10 tillfällen
10500Kr

Slutbetalning träningsresa
10495Kr

Slutbetalning träningsresa
10995Kr


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.