Startdatum
Betalsätt
 
ENGÅNGSTRÄNING GYM
199kr
Betongfabriken Träning & Hälsa AB
Wenngarn 443
193 91 Sigtuna
559265-4452
info@bftraning.se
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) ersätts 25/5 av General Data Protection Regulation (GDPR). Det betyder att vi har fått lite nya krav på hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Oroa dig inte, du behöver inte göra någonting, vi kommer naturligtvis att följa alla nya regler när det handlar om dina personliga uppgifter.

Vi samlar in och lagrar enbart nödvändig information från dig. Vi har uppdaterat våra Allmänna villkor som du hittar på vår hemsida.
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.