Startdatum
Anläggning
Betalsätt
ONLINE AG 12MÅN DAGKORT
349Kr
ONLINE AG 12MÅN KVÄLLSKORT
349Kr
ONLINE AG 12MÅN PENSIONÄR
379Kr
ONLINE AG 12MÅN PENSIONÄR DAG
299Kr
ONLINE AG 12MÅN STUDERANDE
379Kr
ONLINE AG 12MÅN STUDERANDE DAG
299Kr
ONLINE AUTOGIRO 12MÅN
449Kr
Kontant 12mån Junior ONLINE
3462Kr
Kontant 12mån Kvällstid ONLINE
4188Kr
Kontant 12mån Ord. Dagtid ONLINE
4188Kr
Kontant 12mån Ord. ONLINE
5388Kr
Kontant 12mån Senior Dag ONLINE
3588Kr
Kontant 12mån Senior ONLINE
4548Kr
Kontant 12mån Student ONLINE
4548Kr
KONTANT ONLINE 12mån ord
5388Kr
Kontant turistkort ONLINE 1 dag
250Kr
Kontant turistkort ONLINE 1 månad
950Kr
Kontant turistkort ONLINE 1 vecka
450Kr
Kontant turistkort ONLINE 2 månader
1450Kr
Kontant turistkort ONLINE 3 månader
1950Kr


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.