Startdatum
Anläggning
Betalsätt
Sortera efter:
Alla medlemskap
Autogiro
Kontant
Autogiro Dagkort
379kr
Autogiro Heldag
499kr
Autogiro Ungdom 10-14 år
99kr
Horredskortet Dagkort
339kr
Horredskortet Heldagskort
459kr
Student Ungdom 15-19 år
229kr
Engångsträning
100kr
Halvår Dagkort
2999kr
Halvår Heldagskort
3739kr
Helår Dagkort
4659kr
Helår Heldagskort
6269kr
Månadskort Dag
529kr
Månadskort dag Horred
479kr
Månadskort Heldag + Grupp
649kr
Måndskort endast Horred
599kr
Sommarkort 1 månad
449kr
Sommarkort 2 månader
799kr
Sommarkort 3 månader
1099kr
Student Ungdom 15-19 år Månadskort
329kr
Ungdom 10-14 år Månadskort
199kr
4Shape Sweden AB
Västra Ringvägen 4
432 67 Veddige
556864-5187
veddige@4shape.se
0737-643656
Mastercard   Visa
Köpvillkor


Hej,
Så skyddar vi dina personuppgifter när den nya Dataförordningen träder i kraft 25 maj. I bifogad länk godkänner du ditt samtycke.

Denna personuppgiftspolicy redogör för vilken typ av personuppgifter som 4shape registrerar och hur vi använder denna information. Vi värnar om din integritet att du som medlem i 4shape ska känna dig trygg med hur vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet GDPR (General Data Protection Regulation).
Vid köp av träningskort eller tjänster registreras dina kontaktuppgifter och ditt personnummer i vårt medlemssystem och inpasseringssystem samt att du fotograferas. Vi använder denna information för att kunna erbjuda bästa möjliga service, hålla dig uppdaterad om aktuella erbjudande och nyheter om vår verksamhet för dig som medlem i 4shape och support kring ditt medlemskap.
Vid upprättande av autogiro sker en sammankoppling med bankgirocentralen, medlemmens bank och 4shape där dina personuppgifter hanteras.
Bilder och filmer som fotas/filmas i vår verksamhet kan användas i sociala medier för att visa vår träningsverksamhet. Personalen frågar alltid vid aktuellt tillfälle om ditt medgivande och godkännande av publicitet.
Rättigheter;
Få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
Få dina uppgifter raderade i vårt medlemssystem och inpasseringssystem. I samband med radering av uppgifterna så upphör ditt medlemskap att gälla. Vid åter tecknade av träningskort måste en ny medlemsavgift erläggas, se aktuell prislista.

Med vänlig hälsning 4shape
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.