X-Gym
Startdatum
Anläggning
Betalsätt
Gymträning Autogiro Vuxen
319kr
GYMTRÄNING 1 GÅNG / 1 TIME PASS
150kr
Sommarkort 1Jun-31Aug
1200kr
1 Week/ Gymträning Veckokort
350kr
GYMTRÄNING 1 MÅNAD / 1 MONTH
550kr
Gymträning Autogiro Senior +65
249kr
Gymträning student från 16år
249kr
Gymträning Ungdom 13-15
189kr
Gymträning 12 mån student från 16år
3100kr
Gymträning 12 månad Senior +65
3100kr
Gymträning 12 månader Vuxen 18+
4000kr
Gymträning 6 mån student från 16 år
1900kr
Gymträning 6 månad Senior +65
1900kr
Gymträning 6 månader Vuxen 18+
2750kr
Gymträning Årskort ungdom 13-15 år
2300kr
Gymträning ungdom 13-15 år 6 månader
1500kr
Funäsdalen Gym och träning AB
Järnvägsgata 22
881 32 Sollefteå
556894-0141
Info@x-gym.se


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.