Modulen Beach & Klättercenter
Populära - Dagsinträden & Medlemskap - Digital inpassering
Dagsinträde Klättring
120kr
Dagsinträde Klättring - Junior 16+
90kr
Klättring 25 Klippkort
2400kr
Årskort
4200kr
Alla Medlemskap
Autogiro
Dagsinträden
Klippkort
Årskort
Tillval & Extra inträden

Tillval - Hyra Klätterskor
35kr

Tillval - Dagsinträde Klättring Junior
90kr

Tillval - Barn/Titta-på Inträde
50kr

Tillval - Dagsinträde Klättring
120kr
Tillval Dagsinträde
Modulen Klättercenter AB
Bangatan 6
332 38 Gislaved
559301-9564
john@modulen.se
0704599220


Mer information om Modulens Personuppgiftspolicy finns att läsa på hemsidan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.