Gymarea59
Startdatum
Anläggning
Betalsätt
Gymträning Autogiro Vuxen
279Kr
Gymträning Autogiro Senior +65
229Kr
Gymträning student från 16år
229Kr
Gymträning Ungdom 13-15
169Kr
Gymträning 1 dag alla kort
150Kr
Gymträning 1 månad Alla kort (endast)
500Kr
Gymträning 12 mån student från 16år
2900Kr
Gymträning 12 mån Ungdom 13-15 år
1800Kr
Gymträning 12 månad Senior +65
2900Kr
Gymträning 12 månader Vuxen 18+
3700Kr
Gymträning 6 mån student från 16 år
1650Kr
Gymträning 6 månad Senior +65
1650Kr
Gymträning 6 månader Vuxen 18+
2600Kr
Gymträning Veckokort
350Kr
Gymträning Årskort ungdom 13-15 år
1800Kr
Gymträning 1 vecka
350Kr
Gymträning ungdom 13-15 år 6 månader
1000Kr


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.