Gymarea59
Startdatum
Anläggning
Betalsätt
Alla medlemskap
Autogiro
Kontant
Gymträning Autogiro Vuxen
279Kr
Gymträning autogiro Vuxen
299Kr
Gymträning autogiro ungdom
189Kr
Gymträning autogiro senior
249Kr
Armbrytarklubben
230Kr
Barn upp till 13 år
149Kr
Gymträning Autogiro Senior +65
229Kr
Gymträning Funäsdalen student/senior
249Kr
Gymträning Funäsdalen ungdom 13-15 år
169Kr
Gymträning Funäsdalen Vuxen
335Kr
Gymträning student från 16år
229Kr
Gymträning Ungdom 13-15
169Kr
Gymträning 12 mån autogiro alla anläggningar
339Kr
Gymträning Autogiro Student
259Kr
Gymträning autogiro student från 16 år
249Kr
Gymträning Autogiro Ungdom 13-15år
189Kr
Gymträning Autogiro Vuxen
339Kr
Gymträning Autogiro Vuxen
329Kr
Gymträning Senior +65 12 månader
249Kr
Gymträning Senior +65 månader
259Kr
Gymträning senior dagkort
189Kr
Gymträning student från 16 år
259Kr
Gymträning student från 16 år
249Kr
Gymträning ungdom 13-15år
169Kr
Gymträning 1 dag alla kort
150Kr
Gymträning 1 månad Alla kort (endast)
500Kr
Gymträning 12 mån student från 16år
2900Kr
Gymträning 12 mån Ungdom 13-15 år
1800Kr
Gymträning 12 månad Senior +65
2900Kr
Gymträning 12 månader Vuxen 18+
3700Kr
Gymträning 5 Månader
2600Kr
Gymträning 6 mån student från 16 år
1650Kr
Gymträning 6 månader Vuxen 18+
2600Kr
Gymträning Engångstränining Funäsdalen
165Kr
Gymträning Funäsdalen 1 månad
600Kr
Gymträning Funäsdalen 1 vecka
450Kr
Gymträning Funäsdalen 6 mån student/senior
1800Kr
Gymträning Funäsdalen 6 månader
2800Kr
Gymträning Funäsdalen årskort
4000Kr
Gymträning Funäsdalen årskort student/senior
2900Kr
Gymträning Veckokort
350Kr
Gymträning Årskort ungdom 13-15 år
1800Kr
Gymträning 1 gång
150Kr
Gymträning 1 gång
150Kr
Gymträning 1 månad
500Kr
Gymträning 1 månad
500Kr
Gymträning 1 vecka
350Kr
Gymträning 1 vecka
350Kr
Gymträning 1 vecka
350Kr
Gymträning 12 månader Senior +65
3200Kr
Gymträning 12 månader Student från 16år
3050Kr
Gymträning 1år
3950Kr
Gymträning 3 månader
1500Kr
Gymträning 6 mån Senior +65
1800Kr
Gymträning 6 mån Student från 16år
1800Kr
Gymträning 6 månader Senior +65
1950Kr
Gymträning 6 månader Student från 16år
1950Kr
Gymträning 6 månader vuxen
2700Kr
Gymträning månad
500Kr
Gymträning Senior +65 6 mån
2100Kr
Gymträning Student från 16 år 6 mån
2100Kr
Gymträning ungdom 13-15 år 6 månader
1000Kr
Gymträning Ungdom 13-15 år årskort
1800Kr
Gymträning vecka
350Kr
Gymträning Vuxen 6 mån
2900Kr
Gymträning Vuxen 6 månader
2600Kr
Gymträning årskort Senior +65
3200Kr
Gymträning Årskort Senior +65
2900Kr
Gymträning Årskort Student från 16år
2900Kr
Gymträning årskort Student från 16år
3200Kr
Gymträning Årskort Vuxen
4150Kr
Gymträning Årskort Vuxen
4000Kr
Provvecka
350Kr
JJ gym i Östersund AB
Järnvägsgata 22
556918-8922
johan@gymarea59.se
Mastercard   Visa


 
Gym Control bygger anläggningens affärssystem har därigenom ett upprättat Personuppgiftsbiträdesavtal med Anläggningen som ger Anläggningen rätt att lagerhålla sitt kundregister på Gym Controls servrar.

Gym Control AB kan aldrig hållas ansvarig för de uppgifter Anläggningen väljer att lagra i systemet och det är anläggningens ansvar att se till att gällande regelverk efterföljs med hjälp av de funktioner som finns inbyggt för detta i Gym Control.

Gym Control ska säkerställa att endast de av Gym Controls personal som behöver tillgång till Anläggningens kunders personuppgifter för att utföra Gym Controls åtaganden under avtalet har tillgång till dessa, samt ska tillse att sådan personal har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på ett ändamålsenligt sätt för att hantera dessa.

All hantering av personuppgifter utförs av personal som har tecknat sekretessavtal. Anläggningen kan själv styra över om supportpersonal skall ha tillgång till kunddata eller bara systemfunktionen i samband med support.

Drift och förvaltning av Gym Control sker på RÖS-Skyddade servrar i EU hos en av de större nordiska aktörerna på marknaden med vilka Gym Control också har ett tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal.

Utrustning som redundant precisionskyla, avbrottsfri kraft, reservkraftverk, släckutrustning, skalskydd, driftlarm och redundanta anslutningar till alla större operatörer vilket i praktiken betyder att upptiden är så närmare 100% man kan komma. Utöver hög driftssäkerhet har Gym Control tillgång till dedikerad supportpersonal 24/7 vid händelse av fel.