Schema v.08
 
Måndag Feb 28
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
08:20
Röd cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
10:50
Röd cirkelträning
Johan Smith 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
15:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
 
Tisdag Mar 01
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:00
Röd cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Johan Smith 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
10:50
Röd cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
15:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Onsdag Mar 02
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
08:20
Röd cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Johan Smith 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Johan Smith 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
10:50
Röd cirkelträning
Johan Smith 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
15:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
 
Torsdag Mar 03
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:00
Röd cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Johan Smith 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
10:50
Röd cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
15:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Fredag Mar 04
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
08:20
Röd cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
10:50
Röd cirkelträning
Johan Smith 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
12:50
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
 
Lördag Mar 05
 
Söndag Mar 06