Schema v.43
 
Måndag Oct 25
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Elisabeth de Verdier 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Elisabeth de Verdier 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
13:30
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
15:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Tisdag Oct 26
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Onsdag Oct 27
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Elisabeth de Verdier 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Elisabeth de Verdier 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
13:30
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
15:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
 
Torsdag Oct 28
08:20
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Fredag Oct 29
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Elisabeth de Verdier 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Elisabeth de Verdier 
30 min
10:50
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
12:50
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
13:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Elisabeth de Verdier 
30 min
 
Lördag Oct 30
 
Söndag Oct 31