Schema v.36
 
Måndag Sep 06
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Johan Smith 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Johan Smith 
30 min
10:45
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
16:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
 
Tisdag Sep 07
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Onsdag Sep 08
08:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
15:45
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Torsdag Sep 09
08:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
16:00
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Fredag Sep 10
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Lördag Sep 11
 
Söndag Sep 12