Schema v.39
 
Måndag Sep 27
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
10:45
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
14:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Tisdag Sep 28
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Onsdag Sep 29
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
10:45
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
14:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Torsdag Sep 30
08:20
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Johan Smith 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Fredag Oct 01
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
11:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
13:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Lördag Oct 02
 
Söndag Oct 03