Schema v.29
 
Måndag Jul 26
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
16:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Tisdag Jul 27
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
10:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
11:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Onsdag Jul 28
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
15:15
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Torsdag Jul 29
08:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Fredag Jul 30
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
10:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
11:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Lördag Jul 31
 
Söndag Aug 01