Schema v.29
 
Måndag Jul 19
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Tisdag Jul 20
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Onsdag Jul 21
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Torsdag Jul 22
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Fredag Jul 23
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Lördag Jul 24
 
Söndag Jul 25