Schema v.29
 
Måndag Jul 19
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:10
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Tisdag Jul 20
08:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Onsdag Jul 21
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
14:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
15:15
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Torsdag Jul 22
08:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Fredag Jul 23
08:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
12:40
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
 
Lördag Jul 24
 
Söndag Jul 25