Schema v.21
 
Måndag May 24
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Tisdag May 25
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
10:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:00
Informationsträff nya appen
Katja Ekvall 
25 min
13:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
14:10
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
 
Onsdag May 26
08:20
Gul cirkelträning
Sandra Kassman 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Sandra Kassman 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Sandra Kassman 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Sandra Kassman 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Torsdag May 27
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Fredag May 28
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Lördag May 29
 
Söndag May 30