Schema v.19
 
Måndag May 10
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:40
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Tisdag May 11
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Pehr Torell 
30 min
10:40
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
11:30
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
13:20
Gul cirkelträning
Pehr Torell 
30 min
14:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Onsdag May 12
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Torsdag May 13
 
Fredag May 14
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Lördag May 15
 
Söndag May 16