Schema v.12
 
Måndag Mar 22
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
16:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Tisdag Mar 23
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Onsdag Mar 24
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
15:45
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Torsdag Mar 25
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Fredag Mar 26
08:20
Gul cirkelträning
Ottilia Elebring 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Ottilia Elebring 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Ottilia Elebring 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Ottilia Elebring 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Ottilia Elebring 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Ottilia Elebring 
30 min
 
Lördag Mar 27
 
Söndag Mar 28