Schema v.11
 
Måndag Mar 15
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Tisdag Mar 16
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
 
Onsdag Mar 17
08:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Torsdag Mar 18
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Kristoffer Sjöberg 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Kristoffer Sjöberg 
30 min
 
Fredag Mar 19
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Lördag Mar 20
 
Söndag Mar 21