Schema v.08
 
Måndag Feb 22
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
15:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
16:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Tisdag Feb 23
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Onsdag Feb 24
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
15:45
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Torsdag Feb 25
09:25
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Fredag Feb 26
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Utecafépromenad (BOKAS I NYA APPEN)
 
120 min
 
Lördag Feb 27
 
Söndag Feb 28