Schema v.07
 
Måndag Feb 15
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Tisdag Feb 16
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Onsdag Feb 17
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:00
Promenadgrupp (BOKAS I NYA APPEN)
Katja Ekvall 
45 min
13:10
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Torsdag Feb 18
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:35
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
13:10
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
14:00
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
16:20
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
 
Fredag Feb 19
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:15
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
12:40
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
13:30
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
 
Lördag Feb 20
 
Söndag Feb 21