Schema v.38
 
Måndag Sep 14
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
11:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
13:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
 
Tisdag Sep 15
08:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
09:30
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:00
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
11:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Boulegrupp (träffas utanför centret)
 
90 min
 
Onsdag Sep 16
08:20
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
09:15
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
11:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Linda Häll 
30 min
12:45
Gul cirkelträning
Linda Häll 
30 min
14:00
Boulegrupp (träffas utanför centret)
 
90 min
 
Torsdag Sep 17
09:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
09:45
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
11:00
Grön cirkelträning (utomhus)
Karin Kullberg 
30 min
11:45
Gul cirkelträning
Karin Kullberg 
30 min
14:00
Promenadgrupp (BOKAS I NYA APPEN)
Katja Ekvall 
45 min
 
Fredag Sep 18
08:20
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
09:10
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
09:50
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
10:45
Gul cirkelträning
Kicki Rydén 
30 min
12:45
Grön cirkelträning (utomhus)
Kicki Rydén 
30 min
14:00
Utecafépromenad (BOKAS I NYA APPEN)
 
90 min
 
Lördag Sep 19
 
Söndag Sep 20