Schema v.45
 
Måndag Nov 04
 
Tisdag Nov 05
 
Onsdag Nov 06
 
Torsdag Nov 07
 
Fredag Nov 08
 
Lördag Nov 09
 
Söndag Nov 10