Cirkel Träning 30
Cross Fys 60
Spinning 45
Spinning 60 min
Tabata 60
Träna till 1000
 
Anna Larsson
Kalle
Lena Larje
Ludvig Sörberg
Malin vaahto
Max Eriksson
Niklas Andersson
Tereza Andersson
 
 MÅNDAG
 MÅNDAG
 20
 SEPTEMBER
 >
DAG