Nuvarande besökare: 9 st.
(exklusive passdeltagare)
Just nu har varje person 74 m²
egen yta att röra sig på.
Nuvarande besökare: 9 st.
(exklusive passdeltagare)
Just nu har varje person 74 m²
egen yta att röra sig på.

Logga in
Body Balance
Body Pump®
BodyAttack
BodyCombat
CrossTraining
CrossTraining
Dans Bas
IndoorWalking
Monday Motivation
Outdoor Styrka
Styrka
Tabata
TRX
TRX/KETTLEBELL
X-Fit
Yoga
 
Elin Abrahamsson
Eva Milletorp
Jonny Cederholm
Louise Roslund
Maria Roslund
Marielle Korpihalkola
Masse Tollstam
Tim Stokki
Ulrika Ahlberg
Åse Jönsson
 
 FREDAG
 FREDAG
 16
 OKTOBER
DAG
 >
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör:
Lokal:
Tidpunkt:
Har du problem installera appen? Klicka här