Nuvarande besökare: 12 st.
(exklusive passdeltagare)
Just nu har varje person 56 m²
egen yta att röra sig på.

Logga in
BodyCombat
OUTDOOR SENIOR
STYRKA SENIOR
TABATA
TRX
TRX/KETTLEBELL
X-Fit
YOGA
 
Jonny Cederholm
Louise Roslund
Masse Tollstam
Ulrika Ahlberg
Åse Jönsson
 
 FREDAG
 FREDAG
 04
 SEPTEMBER
DAG
 >
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör: