Nuvarande besökare: st.
(exklusive passdeltagare)

Logga in
Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Promenadgrupp (BOKAS I NYA APPEN)
Vattenmassage
 
Karin Kullberg
Katja Ekvall
Kristoffer Sjöberg
Linda Häll
 
 ONSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  ONSDAG
 07
 OKTOBER
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör: