Logga in
Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Medlemsinitierat pass =)
Vattenmassage
 
Karin Kullberg
Linda Häll
 
 MÅNDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  MÅNDAG
 7
 SEPTEMBER
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör: