Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Medlemsinitierat pass =)
Vattenmassage
 
Elin Larsson
Karin Kullberg
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 TORSDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  TORSDAG
 3
 SEPTEMBER
 >
DAG