Nuvarande besökare: st.
(exklusive passdeltagare)

Logga in
Boulegrupp (träffas utanför centret)
Grön cirkelträning (utomhus)
Promenadgrupp (BOKAS I NYA APPEN)
Vattenmassage
 
Kicki Rydén
Kristoffer Sjöberg
Linda Häll
 
 TISDAG
 ACTIVAGE ÖSTERMALM  TISDAG
 16
 JUNI
DAG
 >
Anläggning:
Typ av pass:
Aktiviteter:
Instruktör: