Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Röd cirkelträning
Strokeföreningen Stockholm
Utecafépromenad (BOKAS I NYA APPEN)
Vattenmassage
 
Kicki Rydén
Linda Häll
 
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN
 FREDAG
 ACTIVAGE KUNGSHOLMEN  FREDAG
 20
 MARS
 >
DAG