Blå cirkelträning
Grön cirkelträning (utomhus)
Gul cirkelträning
Prova-på
Röd cirkelträning
Vattenmassage
 
Caroline Wängberg
Pehr Torell
Sandra Kassman
 
 ACTIVAGE SÖDERMALM
 TORSDAG
 ACTIVAGE SÖDERMALM  TORSDAG
 29
 AUGUSTI
 >
DAG